NOVICE
 KDO SMO
 ZINE PIZDA!
 ARHIV
 KONTAKT

 
Pizda! je zine, ki je v prvi vrsti namenjen družbeno angažiranim in aktivističnim vsebinam ter služi kot sredstvo analiziranja in preizpraševanja družbeno-političnih razmerij moči. Hkrati nam mladim kot marginalizirani družbeni skupini, ki ima svoje specifične potrebe in interese, omogoča samorefleksijo in razumevanje vpetosti v družbeno-politično okolje. Zavedanje, da vladajoči politični in ekonomski sistemi oblikujejo družbene vrednote in norme ter s svojimi mehanizmi vzpostavljajo in ohranjajo obstoječo hierarhijo moči, nam omogoča, da se zavestno opredelimo in zavzamemo tisto pozicijo, ki zagovarja skupne družbene interese ter se zoperstavimo vsakršnim oblikam izkoriščanja, diskriminiranja in omejevanja egalitarnih pravic. Drugič pa nam omogoča, da začnemo o družbenem sistemu razmišljati kot o družbenem konstruktu, ki ga lahko s konstruktivno razpravo, odločanjem s konsenzom, družbeno-političnimi akcijami in prizadevanjem za solidarnost, strpnost in neposredno demokracijo kadarkoli spremenimo. Zavedanje naše vloge in položaja v družbeno-političnem-ekonomskem sistemu je torej prvi korak, ki vodi k želenim spremembam.

Pizda! prinaša še drugo zelo pomembno prednost, saj poleg družbene kritičnosti in razmišljanja spodbuja tudi ustvarjalnost in kreativnost mladih. Ker tako kritičnost kot ustvarjalnost zahtevata preseganje konvencionalnih družbenih in kulturnih okvirjev je tudi Pizda! neposreden odraz preseganja družbenih psevdouniverzalnih načel, ki postavlja pod vprašaj našo rekonstrukcijo družbeno-političnih
razmerij in si prizadeva za bolj pravično in enakopravno družbo.

Za ime, ki vulgarno označuje žensko spolovilo – pizda, smo se odločili, ker smo feministke in feministi ter zagovarjamo enakopravnost vseh spolov ter zaradi analogije s pogosto
uporabljeno psovko za ničvrednega in slabega človeka, ki je izven družbenih okvirjev in ga družba označi za manjvrednega. Kadarkoli človek opozarja na srž problemov in dreza tja,
kamor ne bi smel, je lahko označen kot nekdo (pizda), ki je trn v peti oblastnikom. Glavno poslanstvo novorojenega zina je torej »(PO PIZDITI«, »se RAZPIZDITI« in izraziti jezo nad krivično ureditvijo družbe, najti alternativne in konstruktivne rešitve ter aktivno sooblikovati in
soustvarjati antikapitalistično prihodnost. Živimo v času krize demokracije in solidarnosti, vse večje brezposelnosti in revščine, zato
smo se dolžni upirati obstoječim družbeno-zatiralskim praksam in opozarjati na krivice.

Naj zaključimo z optimističnimi besedami ene izmed Pizd, ki se glasijo: »Čas je, da tudi vsi mi zavpijemo odločen »NE!« in začnemo graditi drugačen sistem.« Sistem, ki bo temeljil na pravičnosti, enakopravnosti in enakih možnosti za vse.